Smaller Default Larger

Wskaźnik WHR oblicza się dzieląc obwód talii przez obwód bioder. Wskaźnik określa typ budowy ciała człowieka, a w przypadku występowania nadwagi – typ otyłości.

Otyłość aneroidalna, typu jabłko - wskaźnik WHR wynosi 8 i więcej u kobiet i 1 i więcej u mężczyzn. Otyłość tego typu, najczęściej występująca u mężczyzn charakteryzuje się odkładaniem tkanki tłuszczowe w górnej połowie ciała, głównie w okolicach brzucha. Ten typ otyłości jest uważany za szczególnie niekorzystny dla zdrowia, wiąże się bowiem ze zwiększonym ryzykiem zapadalności na choroby układu krążenia oraz choroby metaboliczne. W otyłości aneroidalnej tłuszcz gromadzi się także wokół narządów wewnętrznych, co potęguje ryzyko chorób serca.

Otyłość gynoidalna, typu gruszka – wskaźnik WHR wynosi mniej niż 8 u kobiet i mniej niż 1 u mężczyzn. Jest to otyłość typu żeńskiego, rzadko występująca u mężczyzn. Tkanka tłuszczowa zalega w mniejszym stopniu w okolicach brzucha, w większym zaś na udach i pośladkach. Sylwetka typu gruszka w mniejszym stopniu predestynuje do zapadalności na choroby układu krążenia. Często jednak tkankę tłuszczową zgromadzoną na udach i pośladkach trudniej jest zgubić niż tę z okolic brzucha.

 

Wskaźnik WHR a wzrost zagrożenia chorobami serca

mniej niż 0,72 - nie występuje zwiększone ryzyko

od 0,72 do 0,75 - wzrost ryzyka o 1,59 %

od 0,76 do 0,79 -  wzrost ryzyka o 2,32 %

od 0,80 do 0,83 - wzrost ryzyka o 2,85 %

od 0,84 do 0,87 - wzrost ryzyka o 3,57 %

powyżej 0,88 - wzrost ryzyka o 5,04 %